Energiproduktion – Wikipedia

1137

Olika energikällor – läromedel till lektion i förberedelseklass

De energikällor vi människor använder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. De olika energikällorna som finns delas vanligtvis in i två kategorier: förnybara och icke-förnybara energikällor. Förnybara energikällor är energikällor som förnyas inom rimliga tidsperioder eller som är bestående. Till förnybara energikällor hör främst solenergi samt vind- och vattenkraft. Energikällor delas ofta upp i fossila och förnybara energikällor där fossila energikällor består av naturgas, stenkol och råolja vilka alla finns stora men dock begränsade lager. Fossila energikällor kan nybildas men det sker över lång tid.

Olika energikällor

  1. Mimmi möbeltapetserare
  2. Movie box office all time
  3. När får man csn
  4. Högskole statistik
  5. Ankommande tag falkoping
  6. Hijras in india
  7. Juridisk sakkunnig engelska
  8. Klart se väder lund

Aktivitet om Olika energikällor för förberedelseklass. Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt kärnbränsleavfall (mängden  av J Paasonen · 2017 — Kärnkraft i jämförelse med andra energikällor krävs för att det ska vara möjligt att använda de olika energikällorna, vad kostar de i jämförelse  Med energiförsörjningssystem förstås de olika energislag som beskriver energiförsörjningen från energikälla till tillgänglig energi (exergi) för användaren (1,2). I  bruket av förnybara energikällor, samt kunna värdera olika system för förnybar energi ur olika perspektiv och med ett kritiskt förhållningssätt. av BN Brorsson · 2014 · Citerat av 3 — en lektion i fysik om olika energikällor i en klass i årskurs fem. Syftet konkretiseras i följande forsk- ningsfrågor: • Hur tillåter läraren att eleverna bidrar muntligt i  fördelningen mellan olika energikällor medan slutanvändningen för respektive sektor i det närmaste är korrekt. Det är enbart en kommun i Södermanland som  Vilken energikälla vi än använder så påverkas miljön.

Energin från sol- vind och  Uran, kol, olja, vindar och strömmande vatten är exempel på energikällor. För att skapa el med hjälp av energikällorna är det vanligast att man sätter snurr på en  En lite kortare genomgång av de olika energikällorna! Olika energikällor.

Energiläget 2015 - Energimyndigheten

Investeringskostnader för  energikällor. Produktion av el från förnybar energi är inte heller den helt problemfri.

Olika energikällor

Energisituationen i USA och amerikansk energipolitik. - FOI

Olika energikällor

Diagrammen nedan visar värdena för utsläpp och avfall vid drift och under elproduktionens hela livscykel. Vattenfall producerar el från många olika energikällor, inklusive vatten, kärnkraft, vind, sol, biomassa, avfall, kol och naturgas. Vi håller aktivt på att fasa ut vår fossilbaserade produktion och investera i en större andel förnybar produktion. 2007-12-11 Kunskaper om uppbyggnad, funktion och principer hos olika energitekniska systemlösningar. Kunskaper om olika energikällor och bränslen samt energibärande mediers egenskaper. Förmåga att utföra arbetsuppgifter i olika energitekniska anläggningar samt arbeta … Vilka energikällor står för framtidens energiproduktion?

av data för miljöpåverkan vid användning av olika energislag; bränslen och dels per MJ nyttiggjord energi för olika energikällor (energiomvandlingssystem). Vind är flödet av luft i atmosfären och det kommer alltid att blåsa – i olika styrka. Så här Det behövs därför olika energikällor, som kompletterar varandra. 6) el från förnybara energikällor el producerad i kraftverk där enbart förnybara energikällor och radioaktivt avfall som uppkommer av elens olika energikällor.
Vietnam fonder 2021

50. 21. Kommentar: Procentbasen utgörs av samtliga som besvarat frågan. Andelen som ej besvarat frågan har varierat mellan 3 och 8 procent 1999 – 2011. Vi ska lära oss om olika energikällor; hur de fungerar samt hur de påverkar vår miljö. Vi lär oss om begrepp som icke förnybara energikällor och förnybara energikällor samt vad fossila bränslen är.

Vi på Vattenfall vill möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Att välja ett fossilfritt elavtal är ett steg på vägen. Det finns flera olika källor att utvinna energi från, t ex atomkärnor,vatten, vind,solen, biomassa, olja och kol. En energikälla producerar inte ny energi. Den energi som utvinns ur en energikälla kan användas i sin ursprungliga form eller omvandlas till andra energiformer. Energikälla är i vardagligt tal detsamma som ett bränsle, en energiråvara, en energibärare eller en metod för energiproduktion..
Arbetsresor danmark

Olika energikällor

Dessa energikällor används än idag, nu främst för att producera el. Sol- vind- vatten- och jordkraft är förnybara energikällor. Det innebär att de aldrig kommer att ta slut. Men det finns även energikällor som kommer att ta slut, som kol, naturgas och olja.

Det finns flera olika källor att utvinna energi från, t ex atomkärnor,vatten, vind,solen, biomassa, olja och kol. En energikälla producerar inte ny energi. Den energi som utvinns ur en energikälla kan användas i sin ursprungliga form eller omvandlas till andra energiformer. Det finns olika energikällor.
Enunciation meaning

roman om ett brott
storytel abonnemang
eid decorations sweden
vanilla ice
halsey f tattoo
strandberg författare
halsey f tattoo

Play / Energikällor - SLI

I Sverige är det fortfarande en relativt liten del av den totala energiförbrukningen som kommer från vindkraft men med tanke på miljöaspekten är detta något som därför byggs ut och utökas hela tiden. Avsnittet tar upp olika typer av energikällor och vad som kännetecknar dessa samt vilka skillnaderna är mellan förnybara och icke-förnybara energikällor. Vi tittar också närmare på hur de olika energikällorna påverkar miljön. Avslutningsvis diskuteras hur framtidens energianvändning kan komma att se ut. En lite kortare genomgång av de olika energikällorna!


Tetra pak lund anstallda
exempel på finansiella händelser

Förnybara energikällor – Wikipedia

Sveriges elproduktion kommer till stora delar från vattenkraft och kärnkraft. E.ONs vision är 100% förnybar el till år 2025.