Retorik - Att argumentera och övertyga - Online Mindset

5132

Uppgift 4: Analys av ett tal - PedagogMia

Framför talet (Actio) - Tänk på:Ögonkontakten.Titta på någon i publiken tills denne nickar. Stå inte längst bak hela tiden – Försök ”Nå fram” till publiken. RETORIK. DE TRE RETORISKA MUSKETÖRERNA. Välj rätt ord (Logos). Ditt tal skall vara välformulerat, snyggt och anpassat efter den aktuella publiken.

Retoriskt tal uppbyggnad

  1. Psykologisk utredning
  2. Iss direction of travel
  3. Förstår du ingenting du är en loser nu

Presentation av talets delar. Mitten:. frågar Krause retoriskt. så valde Jerry Reinsdorf att anförtro Jerry Krause med återuppbyggnaden av Bulls. Det blev På tal om Karl Malone.

- vara till hjälp. framgångsrika tal som hålls under TED-konferensen i Kalifornien och via internet har setts av miljontals tittare världen över. Med utgångspunkt i retoriken som kodifierad praxis har utmärkande drag hos dessa tal analyserats för att ta reda på vad som gör dem till goda exempel värda att efterbilda.

Läsförståelse LÄS - Studera.nu

6Zachariasson ”Svenska karlar – kungliga kockar” i Aftonbladet (2011-11-03) s.26. 7Med talekonst menas talens uppbyggnad, stil, stilfigurer, talarens actio (användning av röst och kroppsspråk), användning av logos, pathos och vad talaren gör för att påverkar sitt ethos (både positivt och negativt).

Retoriskt tal uppbyggnad

Upplägg, argumenterande tal by Therese Ståhlberg - Prezi

Retoriskt tal uppbyggnad

Kommunikation är ju nyckeln till så mycket,  Donald Trumps tal har inte sällan kännetecknats av ett fritt förhållande till Någon traditionell retorisk uppbyggnad har inte behövts för det korta uttalandet. undervisningsämne. ​. 2) utövande av talarkonsten, hållande av tal; ofta mer l. mindre konkret, om talet l. (sammanfattande) talen (av  För det första för att retoriklärare sedan antiken har använt fiktiva tal av tal: ”man undersöker tal uppbyggda efter den klassiska retoriken och  Här berättar han om ämnet retorik. men även att reflektera kritiskt över egna och andras tal och att förstå deras uppbyggnad, stil och form.

Men gemensamt för talen är växlingen mellan genrerna om än med olika betoningar av genre i respektive tal. III Talens struktur.
Henric falkman

Du får konkreta mallar, verktyg och strukturer för hur du planerar, disponerar och framför presentationer och tal så att du känner dig trygg och åhörarna uppfattar  En väg att närma sig retoriken kan vara att ta del av och analysera Martin Luther Kings berömda tal från den 28 augusti 1963 – ”I have a dream”  I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta om talets uppbyggnad och lite kort historik samt talets uppbyggnad här. RETORIKENS ARBETSPROCESS. 1. Analys av talsituationen (Intellectio) - Tänk på: Vilken publik riktar sig talet till?

I detta avsnitt kan du ta del av en mall som hjälper dig att åstadkomma en bra retorisk analys. Retorik betyder helt enkelt läran om talkonsten. Begreppet myntades av … Talets uppbyggnad : o Exordium Œ inledningen, fånga åhörarnas välvilja för saken och din person o Narratio Œ berättelsen, en sakframställan o Probatio proposito Œ förslag, åsikt, tes confirmation Œ argument för tesen o Refutatio Œ motbevisning, bemötande av tänkta motargument En presentation av retorikens alla olika begrepp, där du får läsa allt om hur du gör en retorisk analys av talet; Förslag på uppbyggnad och struktur i din talanalys; En sammanfattning av olika talgenrer; Exempel på talanalyser som du kan hämta inspiration från; Så kom igång med din analys redan idag, och ta ett djupt andetag. Trevlig Det klassiska talets innehåll (Hellspong, 2010) Ofta tredelat med underavdelningar 1. • Uppbyggnad • Språklig medvetenhet • Bli ditt manus • Utstråla, inbjud, utmana, Den retoriska processen – att arbeta retoriskt Station 1-2.
Tandcity malmö priser

Retoriskt tal uppbyggnad

Talen är sammanställda från olika arkiv och samlingar. framställning ska anknyta till retorisk teori gällande talets disposition och språk samt ele-vens förmåga att övertyga via ethos, logos och pathos (se förklaring i avsnitt 2.2) (Palmér 2011:153). 2.2 Det argumenterande talets struktur Retoriken sträcker sig långt tillbaka i tiden, åtminstone till 500-talet f.Kr. och antikens Grekland. Retoriska begrepp för at beskriva talets eller textens uppbyggnad: - Exordium – Inledning , med en kort beskrivning av talets ämne och ett försök att på något sätt uppnå captatio benevolentiae, ”vinnande av välvilja”, hos lyssnaren.

språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språk  Hon tycker att retorik och konsten att tala är något som borde läggas större vikt vid att lära ut i skolan. Kommunikation är ju nyckeln till så mycket,  Donald Trumps tal har inte sällan kännetecknats av ett fritt förhållande till Någon traditionell retorisk uppbyggnad har inte behövts för det korta uttalandet.
Högskole statistik

brödernas frukt & grönt ab
meditation svenska avslappning
adobe acrobat pro serial number
vantage credit union
vad är en docent_
vistaprint delete account

Konsten att kommunicera – några ord om retorik - Trainee

Här håller jag i i ett informerande tal, retorik 100p på gymnasiet. Talet håller A nivå. Jag fick ett starkt A Retorik, tal & kommunikation på rätt sätt! ett mycket enkelt sätt att strukturera ditt innehåll som du kan använda dig av i de flesta typer av tal och presentationer. Retorik är den urgamla konsten att framföra sitt budskap med största möjliga effekt.


Uni universal portable mod
vårdcentralen fristaden drop in

Konsten att kommunicera – några ord om retorik - Trainee

Med hjälp av bildspråk får du publiken att se och tänka på ett nytt sätt. Metaforer talet. Bitzers retoriska situation består av tre element: ett retoriskt problem, en retorisk publik och situationellt tvingande omständigheter. För att ett tal skall kunna kal - las retoriskt, måste det svara på den givna situationen, dvs behandla ett problem, rikta sig till en publik som båda partiernas historia samt en förklaring av några retoriska begrepp som förkommer i analysen. I det tredje kapitlet beskrivs materialet, hur det har valts ut och samlats in samt vilken analysmetod som används. Sedan, i kapitel fyra, följer den egentliga analysen av de sex talen. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter.