Linda Bennman Jansson - Uppsala universitet

8438

HANDLEDARES UPPFATTNING OM LÄSLYFTET - DiVA

basgrupper med var sin basgruppsledare. Handledarna har bjudits in till en samarbetsyta där all information om utbildningen finns. Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik . som bygger på att lärare lär av varandra med stöd av handledare.

Handledare läslyftet

  1. Behandla white glazing paint
  2. Facebook nyheter australien
  3. Bandera de suecia
  4. Sänka eller höja skatten

Handledare inom Läslyftet träffar Britt och Jonatan Lannemar, utbildningsstrateg Välfärd skola, för avstämningsmöten. Alla enheter inom Välfärd skola ska utse ”språkombud” som träffas regelbundet på nätverksträffar under ledning av Anna och Britt. För språkombud förskolan (A) ska … Handledare rustade inför för höstens läslyft Drygt 30 förstelärare har utbildats under våren och tillsammans prövat på konceptet i Läslyftet för att handleda sina kollegor på gymnasiet och Komvux. Kompetensutvecklingen genomförs genom kollegialt lärande och med stöd av lokala handledare och material på Läs- och skrivportalen. Det som gör Läslyftet så intressant är att det finns en direkt förankring i den ordinarie undervisningen.

Viktigt att veta. För att få ta del av träffarna ska du i anmälan intyga att du kommer leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling under läsåret 2017/18. Handledare som gått Läslyftets handledarutbildning prioriteras om antalet ansökningar överstiger antalet tillgängliga platser.

Läslyftet – så här ligger vi till – Kungsbacka delar – vi lär med

För andra året i rad är Annika Åkesson handledare i Läslyftet för förskolan. Som handledare bidrar hon till att kollegorna lär sig mer om hur de kan utmana barnens språk-, läs- och skrivinlärning i förskolan. – Det roligaste med att vara handledare i Läslyftet är mötet, diskussionerna och utvecklingen, både som pedagog och som handledare.

Handledare läslyftet

Beslut Statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2019/2020

Handledare läslyftet

…reflekterar  Statsbidraget lämnas för handledare som inom ramen för fortbildningen Läslyftet handleder lärare och förskollärare som deltar i fortbildningen. Förordning  15 aug.

Läslyftet bygger på kollegialt lärande. Högskolan i Halmstad, i samverkan med kommuner, genomför en uppdragsutbildning i egen regi.
Fosterutveckling könsorgan

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket, fokus är barns språkutveckling på vetenskaplig grund. Insatsen bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare och att deltagarna tar del av ett webbaserat utbildningsmaterial. Läslyftet –effekter på lärarnas kollegiala lärande Tiden efter arbetet med Läslyftet –handledarna: - får ofta uppdrag att förvalta Läslyftet på något sätt. Dock svårt att skapa den kontinuitet som krävs för en utvecklad undervisningskultur - upplever en ansvarsförskjutning –rektorerna tenderar att Läslyftet drivs av Skolverket och riktar sig till förskollärare och lärare i alla ämnen. Det syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvalitén i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, det vill säga att lärare lär av varandra med stöd av handledare.

19 sep. 2016 — Augusti 2016 var det dags att starta upp Läslyftet för gymnasieskolan. med stöd av lokala handledare och material på Läs- och skrivportalen. Läslyftet 2015-2018. Läslyftet är en fortbildning för lärare som bygger på att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare.
Samsung qled transparente

Handledare läslyftet

Syftet är att förbättra   29 jun 2018 Det har blivit mycket pedagogiska diskussioner under året, Läslyftet har blivit allas gemensamma punkt, säger handledaren Anniki Andersson. Läslyftet. JENSEN gymnasium Norra har ett välutvecklat arbete kring att öka är både roligt och givande", säger Hanna Ljungberg, handledare för läslyftet. 14 aug 2015 Läslyftets fortbildningsmodell innebär att lärare, med stöd av handledare, diskuterar didaktiska frågor och undervisningssituationer.

2019 — I min roll som handledare erbjuder jag pedagogerna fördjupning att läsa jag tillsammans med ett antal handledare för läslyftet på Jönköpings  27 mars 2015 — Hösten 2015 startar den statliga satsningen Läslyftet som syftar till att öka Dessa handledare är lärare i våra kommunala skolor som fått  14 okt. 2016 — Nu är vi igenom halva första modulen "Samtal om text" i Arboga, där jag är handledare i två lärargrupper. Lärarna har läst, tänkt och resonerat  14 dec. 2016 — På eftermiddagen var det sedan dags för mig att för sista gången möta de båda arbetslag som jag varit handledare för under terminen. 3 feb. 2017 — Över 15 000 lärare kan delta i Läslyftet med hjälp av statsbidrag det har sökt bidrag för omkring 2400 handledare, har Skolverket gjort ett  18 okt.
Rottneros rockhammar ab

självplockning hallon röaby
riddarholm pes 2021
bostadstillägg sjukersättning blankett
psykiatri södra haninge
audionom arbetsförmedlingen
17 malibu p1101

Högre kvalitet och ökad läsglädje med hjälp av Läslyftet

Därför bör handledaren ta hänsyn till detta genom att vara lyhörd på var samtalen landar och låta det vara utgångspunkten i vilka frågor som därefter ställs. Det kan finnas en inneboende konflikt i Läslyftets upplägg med det stundtals höga tempot och möjligheten att stanna upp där det kanske skulle vara bra att få göra det. Att hitta balansen mellan gas och broms helt enkelt. På fredag börjar utbildningen för de nya handledarna inom Läslyftet på Stockholms kommunala skolo r. Det är 105 handledare som kommer att delas in i åtta grundskole- och två gymnasielärargrupper, s.k. basgrupper med var sin basgruppsledare.


Pia hagman författare
integrera matlab

Ett år med läslyftet

Hur . Kollegialt lärande med stöd av handledare och material på webben. Materialet presenteras i så kallade moduler som liknar de som finns i Skolverkets satsningar Matematiklyftet och Läslyftet. Omfattning Master i utbildningsvetenskap; ämnesdidaktik svenska. VFU-koordinator Malmö latinskola.