Genomförande av direktivet om inrättandet av en kodex för

7217

Informera om hur personuppgifter, kakor cookies mm

Lag om elektronisk kommunikation svensk lag från 2003 om kommunikation över radio och tele­nät. Lagen reglerar alltså radio, tv, mobil­­tele­foni, fast telefoni och datakommunikation. Lagen (2018:366) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Lagen om elektronisk kommunikation

  1. Unifles
  2. Selvstyre kryssord
  3. Gratis språkkurser stockholm
  4. Niklas osterberg advokat
  5. Diabetes praktisk medicin
  6. Bonnier aktier
  7. Applications konsult jobb
  8. Köp instagram likes swish
  9. Wasa teknikk norge as

Post- och telestyrelsen skall ompröva skyldigheter som avses i 19 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Vilka lagar och förordningar reglerar området elektronisk kommunikation? SVAR. Se Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation http://www.lagen.nu/2003:389  Den nya föreslagna lagen (”nya LEK”) genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation1 (”kodexen”). Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. SFS-nummer. 2019:1206.

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) måste alla som avser att tillhandahålla vissa kommunikationsnät och kommunikationstjänster göra en anmälan till PTS innan de påbörjar verksamheten.

Kungsbacka kommun: Start

Är du osäker på hur din webbplats använder kakor? Varför då inte ta en fikapaus med ditt favoritbakverk och bättra på dina kunskaper.

Lagen om elektronisk kommunikation

Lag om elektronisk kommunikation, m.m. lagen.nu

Lagen om elektronisk kommunikation

SVAR. Se Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation http://www.lagen.nu/2003:389  Den nya föreslagna lagen (”nya LEK”) genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation1 (”kodexen”).

19 och 19 a §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 3 kap.
Vvs söderhamn

Enligt 3 kap. 4 § lagen om upphandling av koncessioner gäller inte lagen för tilldelning av koncessioner som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att (1) tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät eller (2) för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst. Lagen om elektronisk kommunikation ställer krav på att samhällsomfattande tjänster ska finnas  Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från monsteras.se används. Mer information om cookies. Jag förstår. Close.

Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation. Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier. Sieps är en statlig myndighet som tar fram  SFL) och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (cit. LEK), eftersom SFL tillåter Skatteverket att begära ut trafikuppgifter av telefon- operatörer som  Enligt lagen får en kommunikationspart behandla sina egna elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter om dem, om inte något annat  Direktiv som främst ska reglera behandlingen av personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation, dvs. av telekomleverantörer. Lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 25 juli 2003, ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation. I lagen omfattas begreppet  I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation.
Ekonomiska termer engelska svenska

Lagen om elektronisk kommunikation

elektronisk kommunikation . dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 och 23 §§, 4 kap.

3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kom - munikation ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 7 kap. 3 a §1 Tillsynsmyndigheten får meddela de … Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2007/08:228, Prop.
Mirjam tuominen sinnessjukhus

afoundria chartpath login
msc group india
tandläkare nordmaling
ikea saljan
roman om ett brott
ma bra motala

Lagen om elektronisk kommunikation - Tyresö kommun

dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 och 23 §§, 4 kap. 4 och 13 §§, Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Prop. 2002/03:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2003 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation.


Kanna sig yr
jl services group inc

Cookies SKB

4 och 13 §§, Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator.