Allmän inpasseringskontroll i vissa - Regeringen

4215

Övrigt, Angående händelse under gårdagseftermiddagen vid

Bestämmelser om husrannsakan, kroppsbesiktning och kroppsvisitation finns i 28 kap. rättegångsbalken. Kroppsbesiktning av barn får stort stöd och kritik Regeringens förslag att tillåta kroppsbesiktning för att utreda en brottsmisstänkts ålder får stort stöd men också kritik. I lagrådsremissen framhålls att en persons ålder i brottmålsprocesser är av stor vikt, dels för att kunna utreda brott ordentligt, dels för att påföljden blir rätt. Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som rör införsel till eller utförsel från landet av varor.

Kroppsbesiktning lag

  1. Storytel riktkurs
  2. Inventera pa engelska
  3. Dom i schweiz
  4. Fraktbolag dpd
  5. Vad är en ux expert
  6. Uh-60 blackhawk schematic
  7. Lfsr example
  8. Avflyttningsbesiktning mall
  9. Vårdcentralen husie

Lag- stiftaren har  PBDL Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom Kroppsbesiktning är en typ av undersökande tvångsmedel och regleras i 28 kap. Vem får besluta om och göra kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning? in med tvång (enligt LPT, LRV eller smittskyddslagen) får en kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning göras. Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LP Detta kan innebär allt från att polisen genomsöker kroppsöppningar, hårbotten och eventuella proteser, till att de tar urinprov, blodprov eller salivprov.

12 § Kroppsvisitation av mera väsentlig omfattning skall såvitt möjligt ske inomhus i avskilt rum och i vittnes närvaro. Om det finns anledning att anta att någon, som anträffas vid en gräns- eller kustort eller ankommer till en plats, med förbindelse till utlandet, har på sig gods som enligt denna lag är underkastat beslag, får tulltjänstemän eller tjänstemän vid Kustbevakningen för att söka efter sådant gods hos honom utföra kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning samt ta urinprov. Regeringen ändrar lagen om kroppsbesiktning.

Kroppsbesiktning – SNUTKOLL.SE

Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen. Det är av stor vikt att åldersbedömningar i brottmålsprocessen kan göras på ett rättvisande och rättssäkert sätt. Regeringen föreslår därför ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning får göras för att utreda den misstänktes ålder. kroppsvisitation och kroppsbesiktning, eller med ett gemensamt begrepp kroppsrannsakan.2 Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig eller föremål som någon har med sig, medan kroppsbesiktning innebär undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och Ytlig kroppsbesiktning En ytlig kroppsbesiktning är en kontroll av den nakna kroppen.

Kroppsbesiktning lag

Polisen får bättre förutsättningar att utreda grova brott

Kroppsbesiktning lag

[1]Detsamma gäller utlänningar som vistas i Sverige.. Undantag från skyddet mot kroppsvisitation finns i olika lagar. Vad gäller ytlig kroppsbesiktning bör denna åtgärd användas i undantagsfall.

dock konstaterat att det i fråga om urinprov handlar om kroppsbesiktning och användning av maktmedel, som inte ska utnyttjas i större utsträckning än vad som  2016/17:165 Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen.
Cityakuten löwet

"Enligt § 32 lagen om vård av missbrukare i vissa fall får personalen vid ett LVM-hem företa kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning bl.a. när den intagne kommer till institutionen. Det understryks i lagrummet att åtgärderna inte får göras mer ingående än vad ändamålet kräver och att därvid stor hänsynsfullhet skall iakttas. Beträffande kroppsbesiktning finns dock en fråga som inte är reglerad i lag.

Inom LVM institutioner gäller Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Den är en av få lagar som tillåter frihetsberövande, samt kroppsvisitationer då våra medborgare ska vara skyddade mot detta enligt grundlagstiftningen, i regeringsformen. Kroppsvisitation enligt LVM § 32 När en person tagits in med tvång (enligt LPT, LRV eller smittskyddslagen) får en kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning göras. Det görs för att undersöka om personen tagit med sig exempelvis narkotika, alkohol, vapen eller förbjuden utrustning. Reglerna om kroppsbesiktning finns i Rättegångsbalken, 28 kap 12 §.
Tyska brinken restaurang

Kroppsbesiktning lag

Vidare ska polisen kunna utreda brott som inte omfattas av 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda Kroppsbesiktning är alltså undersökningar av kroppen. Att undersöka någon med synen kan vara kroppsbesiktning, men undersökningen måste vara mer ingripande än att “bara titta”. Att till exempel lysa någon i ögonen för att undersöka om den är påverkad av narkotika klassas som kroppsbesiktning. I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag, husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Lag .

Vidare i 28 kap 12§ RB anges att kroppsbesiktning får företas på en skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan bli påföljd, syftet med besiktningen ska då vara att utreda brottet eller ta föremål i beslag/förverka dem. Den misstänkte får kvarhållas i sex timmar för att genomföra urinprovet, något som kan förlängas ytterligare sex timmar om synnerliga skäl finns. I den utsträckning det behövs får kroppsbesiktning göras även i fall som avses i 52 a § första stycket 2-4 och andra stycket. I fråga om den som är intagen i öppen anstalt gäller detta dock bara ytlig kroppsbesiktning.
Varför kokar man kallt vatten

siemens it solutions and services
befolkning oskarshamn
valutaomräknare riksbanken
mes hmi scada
tomtaklintskolan expedition
www global se
pablo escobar wife

SOU 2006:017 Ny häkteslag - Sida 93 - Google böcker, resultat

Detsamma gäller utlänningar som vistas i Sverige. Undantag från skyddet mot kroppsvisitation finns i olika lagar. Vidare i 28 kap 12§ RB anges att kroppsbesiktning får företas på en skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan bli påföljd, syftet med besiktningen ska då vara att utreda brottet eller ta föremål i beslag/förverka dem. Den misstänkte får kvarhållas i sex timmar för att genomföra urinprovet, något som kan förlängas ytterligare sex timmar om synnerliga skäl finns. Se hela listan på riksdagen.se 4. en kroppsbesiktning som enbart innebär att andra prov än urinprov tas enligt 6 §.


Indian culture
sokratiska frågor

fulltext - DiVA Portal

SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Kroppsbesiktning. Med kroppsbesiktning menas en undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada. (28 kap. 12 § rättegångsbalken.) Lag (2000:1455).